Пребарување

Внесете клучни зборови:

Зима 2019

Ски Пакети Банско 2019

Ски Пакети Банско 2019

Ски услуги - Банско

 

Ски услуги - БAНСКО / Зима 2018/19

Цена ЕУР

 

Возрасен

дете 7 - 11.99

дете 4 - 6.99

Ученици (група)

 7 - 17.99

Crosscountry пакет_13дена (опрема - Скии, штеки и чизми, школа - 2часа дневно / 12дена)

187.66

0

0

0

Crosscountry пакет_6 дена(опрема - Скии, штеки и чизми, школа - 2часа дневно)

107.14

0

0

0

Crosscountry пакет_9 дена(опрема - Скии, штеки и чизми школа - 2часа дневно)

146.74

0

0

0

Комплет Ски пакет_13 дена(опрема - Скии, штеки и чизми, Ски карта, школа - 12 дена / 4 часа дневно) + 1 вечерно Скијање

555.94

343.42

0

0

Комплет Ски пакет_3 дена(опрема - Скии, штеки и чизми, Ски карта, школа - 4 часа дневно) +

1 вечерно Скијање

157.3

115.06

0

0

Комплет Ски пакет_6 дена(опрема - Скии, штеки и чизми, Ски карта, школа - 4 часа дневно) +

1 вечерно Скијање

298.54

178.42

0

0

Комплет Ски пакет_9 дена(опрема - Скии, штеки и чизми, Ски карта, школа - 4 часа дневно) +

 1 вечерно Скијање

423.94

254.98

0

0

Комплет сноуборд пакет_13 дена(опрема, Ски карта, школа3 дена2 часа дневно) +

1 вечерно Скијање

578.38

0

0

0

Комплет сноуборд пакет_3 дена(опрема, Ски карта, школа3 дена2 часа дневно) +

1 вечерно Скијање

220.66

0

0

0

Комплет сноуборд пакет_6 дена(опрема, Ски карта, школа3 дена2 часа дневно) +

1 вечерно Скијање

324.94

0

0

0

Комплет сноуборд пакет_9 дена(опрема, Ски карта, школа3 дена2 часа дневно) + 1 вечерно Скијање

439.78

0

0

0

Наем на чизми_13 дена

67.54

51.7

0

0

Наем на чизми_3 дена

25.036

20.284

0

0

Наем на чизми_6 дена

42.46

29.26

0

0

Наем на чизми_9 дена

53.02

41.8

0

0

Наем на Скии и штеки_13 дена

100.144

67.54

0

0

Наем на Скии и штеки_3 дена

35.992

22.66

0

0

Наем на Скии и штеки_6 дена

55.792

39.556

0

0

Наем на Скии и штеки_9 дена

79.42

51.436

0

0

Наем на сноуборд_13 дена

156.376

0

0

0

Наем на сноуборд_3 дена

52.888

0

0

0

Наем на сноуборд_6 дена

82.456

0

0

0

Наем на сноуборд_9 дена

112.024

0

0

0

Наем на сноуборд чизми_13 дена

119.68

0

0

0

Наем на сноуборд чизми_3 дена

47.08

0

0

0

Наем на сноуборд чизми_6 дена

63.58

0

0

0

Наем на сноуборд чизми_9 дена

95.92

0

0

0

Ски карта + Ски школа_13 дена_(4 часа дневно / 12 дена) + 1 вечерно Скијање

537.46

322.3

0

0

Ски карта + Ски школа_3 дена_(4 часа дневно) +

 1 вечерно Скијање

153.34

100.54

0

0

Ски карта + Ски школа_6 дена_(4 часа дневно) +

1 вечерно Скијање

282.7

174.46

0

0

Ски карта + Ски школа_9 дена_(4 часа дневно) +

1 вечерно Скијање

409.42

235.18

0

0

Ски карта + Ски школа_13 дена_(2 часа дневноx12 дена) + 1 вечерно Скијање

452.98

0

0

0

Ски карта + Ски школа_3 дена_(2часа дневно)+

 1 вечерно Скијање

148.06

0

0

0

Ски карта + Ски школа_6 дена_(2часа дневно) +

1 вечерно Скијање

236.5

0

0

0

Ски карта + Ски школа_9 дена_(2часа дневно)+

1 вечерно Скијање

350.02

0

0

0

Ски карта + Скии, штеки и чизми_13 дена

476.74

295.9

0

0

Ски карта + Скии, штеки и чизми_3 дена

150.7

95.92

0

0

Ски карта + Скии, штеки и чизми_6 дена

254.98

156.64

0

0

Ски карта + Скии, штеки и чизми_9 дена

371.14

225.94

0

0

Ски карта + Скии и штеки_13 дена

422.62

253.66

0

0

Ски карта + Скии и штеки_3 дена

133.54

79.42

0

0

Ски карта + Скии и штеки_6 дена

221.98

134.86

0

0

Ски карта + Скии и штеки_9 дена

323.62

190.3

0

0

Ски карта + сноуборд школа_13 дена (3 дена,2часа дневно) + 1 вечерно Скијање

408.1

0

0

0

Ски карта + сноуборд школа_3 дена_(3 дена,2часа дневно)

182.38

0

0

0

Ски карта + сноуборд школа_6 дена_(3 дена,2часа дневно)+ 1 вечерно Скијање

249.7

0

0

0

Ски карта + сноуборд школа_9 дена_(3 дена,2часа дневно)+ 1 вечерно Скијање

332.86

0

0

0

Ски карта + сноуборд и чизми_13 дена

588.94

0

0

0

Ски карта + сноуборд и чизми_3 дена

187.66

0

0

0

Ски карта + сноуборд и чизми_6 дена

306.46

0

0

0

Ски карта + сноуборд и чизми_9 дена

439.78

0

0

0

Ски карта + сноуборд_13 дена

472.78

0

0

0

Ски карта + сноуборд_3 дена

149.38

0

0

0

Ски карта + сноуборд_6 дена

248.38

0

0

0

Ски карта + сноуборд_9 дена

363.22

0

0

0

Ски карта + чизми_13 дена

439.78

0

0

0

Ски карта + чизми_3 дена

146.74

0

0

0

Ски карта + чизми_6 дена

227.26

0

0

0

Ски карта + чизми_9 дена

342.1

0

0

0

Ученици (група)_>15CH7 - 17_13 дена_(опрема, Ски карта, школа12 дена / 4 часа дневно)

0

0

0

425.26

Ученици (група)_>15CH7 - 17_3 дена_(опрема, Ски карта, школа - 4 часа дневно)

0

0

0

124.3

Ученици (група)_>15CH7 - 17_6 дена_(опрема, Ски карта, школа - 4 часа дневно)

0

0

0

231.22

Ученици (група)_>15CH7 - 17_9 дена_(опрема, Ски карта, школа - 4 часа дневно)

0

0

0

315.7

Ски школа_13 дена_(4 часа дневно x12 дена) +

1 вечерно Скијање

227.26

150.7

0

0

Ски школа_3 дена_(4 часа дневно) +

1 вечерно Скијање

70.84

49.852

0

0

Ски школа_6 дена_(4 часа дневно)+

1 вечерно Скијање

121

82.72

0

0

Ски школа_9 дена_(4 часа дневно)+

1 вечерно Скијање

173.14

106.48

0

0

Ски школа_13 дена_(2 часа дневно x 12 дена)

132.22

0

0

0

Ски школа_3 дена_(2часа дневно)

53.02

0

0

0

Ски школа_6 дена_(2часа дневно)

79.42

0

0

0

Ски школа_9 дена_(2часа дневно)

100.54

0

0

0

Сноуборд школа_3 дена_(2 часа дневно3 дена)

84.7

0

0

0

 

 

Забелешки:

Специјална понуда:

FOR CHILDREN: JUNIOR SKI CLUB

 

Напомена:

* Ски услугите се резервираат максимум 7 дена пред пристигање