Пребарување

Внесете клучни зборови:

Визи

Потребни документи за Австралиска туристичка виза

Потребни документи за Австралиска туристичка виза

Документи за Aвстралиска туристичка виза

Од гаранторот

————————–

– статутарна декларација( во која изјавува дека ке ги сноси сите тошоци за Вашиот престој таму и гарантира дека ке ја напуштите Австралија пред истекот на визата) или (спонзориран посетител )

– банковен биланс(од банката за висината на примањата заштедевина )

– фотокопија за Австралиско државјанство и пасош

– изводи од матична книга на родени ако сте во сродство

– покана за закажана свадба или друг повод (доколку има)

Од поднесителот

—————————

– формулар ( се пополнува во агенција)

– пасош

– потврда од работа за редовен работен однос М1М2( да биде наведено од кога и на кое работно место работите)и користење на платен/неплатен одмор ,потврда за висина на плата

– за ученици и студенти потврда од училиште/факултет или индекс

– уверение за семејна состојба заверена на нотар ( во агенција)

– за пензионери – чек од пензија

– уверение за поседуван имот ( тапии, сообракајна книшка…)

– потврда од банка за заштедевина

– потврда за неосудуван

– венчаница (нова ) на англиски

– потврда од работа за редовен работен однос (од брачниот другар)

и висина на примањата

– извод на родени за малолетни деца

– уплата од 120 еур на сметка на Австралиска амбасада Белград

– за посредување и изработка на документација 3,100 денари

 

-сите документи треба да бидат преведени на англиски

ВАЖНО ИЗВЕСТУВАЊЕ

Пред да извршите резервација, Ве молиме да ги проверите посебните услови за патување на Вашата дестинација поради актуелната состојба со Ковид 19, во надлежната амбасада или на следните линкови: