Пребарување

Внесете клучни зборови:

ЊУ ВЕЈС ОФ ТРАВЕЛ, ДООЕЛ

Профил на компанијата: 

1. Назив на правно лице:

Друштво за туризам, промет и услуги ЊУ ВЕЈС ОФ ТРАВЕЛ дооел

Адреса: Бул. Св. Климент Охридски бр.30, (приземје), 1000 Скопје, Република Македонија
Tел: 389 2 32 32 234
Факс: 389 2 32 32 236

2. Правен субјект

ДООЕЛ

3. Историјат

Tуристичката агенција ЊУ ВЕЈС ОФ ТРАВЕЛ е една од многуте агенции но е единствена со својата моќ и важност. Формирана е за потребите на времето во кое живееме,а со своите иновативни пристапи подготвена е да одговори на сите потреби и барања.
Знејќи дека е потребен постојан ангажман и пристап во потрага по разновидни форми и начини во агенцијата работи стручен тим со големо искуство кој е подготвен да се соочи со сите предизвици.
Во секоја агенција Ви нудат аранжмани, патувања , но ЊУ ВЕЈС ОФ ТРАВЕЛ травел во првата декада на 21-от век одлу чи да го видоизмени приодот кон работењето и да имплементира поинакви стандарди и пристапи.
Туризмот е гранка која станува една од носечките во Македонија. Наша тенденција е Њу ВЕЈС ОФ ТРАВЕЛ да биде врвот на таа гранка.
Заради вклопување на европските трендови и стандарди ние ќе ги мотивираме со нашата програма разногенерациските потенцијали да патуваат,зимуваат летуваат.
Патувајќи ќе ги едуцираме младите преку организирање на конгреси,средби,обуки. Нашата туристичка агенција е поставена за големи дофати како индивидуални така и групни патувања до сите дестинации, откривање на нови точки од цел свет.
Кај нас ќе го најдете и невозможното, ќе бидете професионално услужени, а за сите празнични денови ќе Ве пренесеме до ветените земји за да ги оствариме Вашите соништа.
Дојдете имаме желба да Ве убедиме дека сме единствени, а со тоа ќе ги реализирате и Вашите очекувања онака како што заслужувате.

Со почит,
Тимот на ЊУ ВЕЈС ОФ ТРАВЕЛ

4. Staff / Персонал:

* Managing director / Управител
- Донева Рената
renata@newwaysoftravel.com.mk
070 22 66 74

* Sales manager / Директор за продажба
- Донева Рената
renata@newwaysoftravel.com.mk
070 22 66 74

* Air reservations & ticketing department / Сектор за продажба на авио билети


ticket@newwaysoftravel.com.mk
070 22 66 76


booking@newwaysoftravel.com.mk
070 22 66 76

 
* Booking department, Travel arangement & sales department  / Сектор за организација на туристички аранжмани и услуги


renata@newwaysoftravel.com.mk
070 22 66 74

 (Hotel’s reservation Manager)
info@newwaysoftravel.com.mk
070 22 66 76

Sales department
sales@newwaysoftravel.com.mk
070 22 66 76

// $(".covid19").on('click', function() { // $(".covid19").fadeOut().remove(); // });