Пребарување

Внесете клучни зборови:

ЊУ ВЕЈС ОФ ТРАВЕЛ, ДООЕЛ

Профил на компанијата: 

1. Назив на правно лице:

Друштво за туризам, промет и услуги ЊУ ВЕЈС ОФ ТРАВЕЛ дооел

Адреса: Бул. Св. Климент Охридски бр.30, (приземје), 1000 Скопје, Република Македонија
Tел: 389 2 32 32 234
Факс: 389 2 32 32 236

2. Правен субјект

ДООЕЛ

3. Историјат

Tуристичката агенција ЊУ ВЕЈС ОФ ТРАВЕЛ е една од многуте агенции но е единствена со својата моќ и важност. Формирана е за потребите на времето во кое живееме,а со своите иновативни пристапи подготвена е да одговори на сите потреби и барања.
Знејќи дека е потребен постојан ангажман и пристап во потрага по разновидни форми и начини во агенцијата работи стручен тим со големо искуство кој е подготвен да се соочи со сите предизвици.
Во секоја агенција Ви нудат аранжмани, патувања , но ЊУ ВЕЈС ОФ ТРАВЕЛ травел во првата декада на 21-от век одлу чи да го видоизмени приодот кон работењето и да имплементира поинакви стандарди и пристапи.
Туризмот е гранка која станува една од носечките во Македонија. Наша тенденција е Њу ВЕЈС ОФ ТРАВЕЛ да биде врвот на таа гранка.
Заради вклопување на европските трендови и стандарди ние ќе ги мотивираме со нашата програма разногенерациските потенцијали да патуваат,зимуваат летуваат.
Патувајќи ќе ги едуцираме младите преку организирање на конгреси,средби,обуки. Нашата туристичка агенција е поставена за големи дофати како индивидуални така и групни патувања до сите дестинации, откривање на нови точки од цел свет.
Кај нас ќе го најдете и невозможното, ќе бидете професионално услужени, а за сите празнични денови ќе Ве пренесеме до ветените земји за да ги оствариме Вашите соништа.
Дојдете имаме желба да Ве убедиме дека сме единствени, а со тоа ќе ги реализирате и Вашите очекувања онака како што заслужувате.

Со почит,
Тимот на ЊУ ВЕЈС ОФ ТРАВЕЛ

4. Staff / Персонал:

* Managing director / Управител
- Донева Рената
renata@newwaysoftravel.com.mk
070 22 66 74

* Sales manager / Директор за продажба
- Донева Рената
renata@newwaysoftravel.com.mk
070 22 66 74

* Air reservations & ticketing department / Сектор за продажба на авио билети


ticket@newwaysoftravel.com.mk
070 22 66 76


booking@newwaysoftravel.com.mk
070 22 66 76

 
* Booking department, Travel arangement & sales department  / Сектор за организација на туристички аранжмани и услуги


renata@newwaysoftravel.com.mk
070 22 66 74

 (Hotel’s reservation Manager)
info@newwaysoftravel.com.mk
070 22 66 76

Sales department
sales@newwaysoftravel.com.mk
070 22 66 76

ВАЖНО ИЗВЕСТУВАЊЕ

Пред да извршите резервација, Ве молиме да ги проверите посебните услови за патување на Вашата дестинација поради актуелната состојба со Ковид 19, во надлежната амбасада или на следните линкови: